Letecká škola

Soukromý pilot letounů - PPL(A)

Kvalifikace PPL(A) je základní v celé škále kvalifikací, které jsou nutné ke zvládnutí pilotování větších letadel na komerční bázi a třeba i dopravního letadla. Je to začátek pro ty z Vás, kteří chcete v budoucnu vykonávat povolání pilota nebo pro Vás, kteří budete chtít létat jen tak pro zábavu nebo za účelem služebního cestování.

Základní požadavky před výcvikem

  do výcviku PPL(A) může být zařazen uchazeč, který dovršil minimálně 15ti let, samostatné lety může
        absolvovat po dosažení 16 let a závěrečnou praktickou zkoušku může vykonat po dovršení 17ti let

  do 18ti let věku lze tento výcvik provádět jen s písemným souhlasem zákonných zástupců uchazeče

  nutno absolvovat zdravotní prohlídku v Ústavu pro letecké zdravotnictví (ÚLZ) v Praze pro vystavení
        potvrzení zdravotní způsobilosti minimálně 2. třídy

Výcvikový kurz

Před zahájením praktického létání musí uchazeč obsáhnout teoretické znalosti z leteckých předpisů, letecké navigace, meteorologie, lidské výkonnosti, základy letu, komunikace, všeobecné znalosti letadla, plánování a provedení letu. Doba za kterou můžete zvládnout teoretickou část se odvíjí od Vašich znalostí a časových možnostech při samostudiu.

Praktická část zahrnuje odlétání minimálně 45ti letových hodin dle výcvikové osnovy tak, aby byly obsáhnuty všechny základní dovednosti nutné k bezpečnému řízení letadla. Praktický výcvik je prováděn na letounech Zlin Z-142 a Cessna C-172P zvlášť a nebo v kombinaci dle výběru uchazeče.

Držitelům platné licence pilota kluzáků, motorových kluzáků, vrtulníků nebo ultralightů může být poskytnuta úleva při výcviku max. 10 letových hodin, dle jejich zkušeností.

Závěrečné zkoušky

se provádějí z teorie výše uvedených předmětů na Úřadu pro civilní letectví, mohou se absolvovat již po zahájení praktického výcviku. Výcvik je završen praktickou zkouškou v trvání cca 90ti minut letu.

Cena výcviku

může být ovlivněna individuálními schopnostmi žáka a jeho časovým možnostem.
Z toho vyplývá doba výcviku 6 měsícu a více.

Kurzovné za teorii je 5000,- Kč

Cena praxe je od 171.000,- Kč vč. DPH za 45 hod.

Tato cena je závislá na typu použitého letounu, je možno ve výcviku létat i na obou typech,
Cessna C-172P nebo Zlin Z-142.

Cessna 172


Zlín Z-142


Cena dále zahrnuje:

  předletové přípravy
  poletové rozbory
  náklady na instruktora
  přístup k dokumentaci potřebné pro výcvik
  individuální konzultace s instruktorem

Výcvik je hrazen průběžně dle odlétaných hodin.

Zdokonalovací výcvik a další kvalifikace

Po úspěšném absolvování základního výcviku se můžete dále zdokonalovat v létání získáním dalších kvalifikací. Naši instruktoři jsou schopni Vám zajistit tyto typy výcviků:

  skupinové létání
  radionavigace VOR, ADF
  navigace GPS
  akrobatické létání - ACR
  létání v noci - NIGHT
  lety na řízená letiště
  mezinárodní lety
  výcvik na vícemotorových letounech - MEP
  přeškolení na jiné zajímavé typy
  výcvik vlekaře kluzáků
  výcvik obchodního pilota - CPL


Kontakt

Pokud máte zájem, rádi Vás uvítáme v kabinách našich letadel.
Podrobné informace Vám sdělíme.

Kontaktní osoba: Milan Sochor
Mobil: +420 725 564 550
E-mail: milsoc@post.cz